O nás

Dětské skupiny fungují jako určité alternativy výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice. Zákonné ukotvení je dáno zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Naše dětská skupina Zahrada zahájila provoz v roce 2016 a je zapsána v evidenci dětských skupin při MPSV a zároveň  členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina. Služba nabízí pravidelné poskytování docházky pro děti od dvou let věku do zahájení povinné školní docházky v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Náš kolektiv se skládá maximálně z 12 dětí a 2 "tet". Vytváříme tak pro vaše maličké děti citlivé a láskyplné prostředí, kde je důraz kladen na individuální pozornost a rozvoj dítěte.

Dětská skupina bývá věkově smíšená. Všeobecně je tato věková smíšenost dětí od dvou do šesti let považována za přirozenější prostředí. Mladší děti čerpají z chování a jednání dětí starších. Mohou si takto mnoho věcí společně vyzkoušet nebo vypozorovat. Mladší děti se pod vlivem starších snáze adaptují, rychleji se učí a osvojují hygienické návyky, také mnohé z řečových projevů. Starší děti jsou si automaticky vědomy své důležitosti ve skupině. Prožívají uznání mladších a pedagoga při pomoci. Přirozeným způsobem zažívají odpovědnost za sebe i za druhé.

O děti pečujeme na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby.

Obecně vycházíme z principů Montessori pedagogiky, kterými jsou:

 • respektování vývojových etap dítěte,
 • činnosti ve věkově smíšených skupinách,
 • připravené prostředí pro rozvoj smyslové výchovy a dovedností pro praktický život,
 • svobodná volba činností,
 • důraz na dodržování pravidel a hranic,
 • přirozená výchova k odpovědnosti.

A s kým se vaše děti potkají?

Silvie Rosensteinová

Práci s dětmi jsem se začala věnovat ve svých zhruba ve svých dvaceti letech, kdy jsme získávala zkušenosti jako au-pair ve Velké Británii, kde jsem se starala o tři děti. Po návratu ze světa jsem vedla skautskou družinu světlušek ve Spálově. Potom, co jsem se přestěhovala a zabydlela v Luboměři, jsem s kamarádkou během rodičovské dovolené založila Dětský klub Pátek, kde mohly děti navštěvovat tvořivý kroužek a další akce pro ně připravované. Dva roky jsem pak vedla kroužek angličtiny pro děti předškolního věku. U nás doma se pak často scházely kamarádi a kamarádky mých dětí (mám devítiletého syna a pětiletou dceru), a tak bylo u nás pořád plno a veselo. A teď když už děti povyrostly, jsem plynule přešla do Zahrady a jsem za to moc a moc ráda, protože mě to zkrátka baví.

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita v Ostravě - obor Systematická biologie a ekologie
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České
 • Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • Montessori kurz - praktický život

Markéta Soušková

Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně obor Agroekologie. Během studia jsem působila jako asistentka ekologické výchovy v mateřských školách a také jako teta v hlídacím koutku. Po ukončení studia jsem se chtěla věnovat pomoci lidem, proto jsem absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách. V tomto oboru jsem pracovala šest let. Během mateřské dovolené jsem si dále rozšířila vzdělání studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České.

Snažím se dětem vytvářet bezpečné prostředí, do kterého se budou každý den těšit. K dětem přistupuji individuálně , jsem ráda, že jim mohu být po boku při jejich důležité životní etapě.

Ve volném čase ráda cestuji a podnikám výlety se svými dvěma syny a přáteli. Máme dlouhodobý plán společně obejít naší republiku Stezkou Českem.

Vzdělání:

 • Mendlova univerzita v Brně - obor Agroekologie
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České
 • Kurz pracovník v sociálních službách

Marie Klézlová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Odrách, obor předškolní a mimoškolní pedagogiky. Během let studia na střední škole jsem zjistila, že pedagogika je obor, který mě baví, a ve kterém se mám pořád čemu učit a vzdělávat. Proto jsem se také rozhodla jít na vysokou školu a v současnosti studuji speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy.

Jsem ráda, že všechny mé zkušenosti a naučené znalosti mohu využívat v práci v dětské skupině. Je to práce, která mě velmi inspiruje a mám z ní radost.

Ve volném čase se věnuji folklóru. Hraji na housle a zpívám v cimbálové muzice. Vedu skautskou družinu světlušek. Mám ráda divadlo a knihy. Mezi mé další zájmy patří turistika a cyklistika.

Terezie Červená

Dětem se věnuji od svých třinácti let. Působím ve skautském oddíle v Ostravě. Věnovala jsem se oddílu skautek ve věku 12-16 let. Po pár letech mě přepadla touha po něčem novém a pustila jsem se do budování oddílu pro nejmladší skautíky, a to pro děti ve věku 3-6 let. Dětem se snažím dělat průvodkyni na jejich cestě a nabízet jim pozitivní čas s kamarády, v přírodě a zažívat nová dobrodružství. Pracuji pátým rokem také jako chůva v rodinách a v dětských skupinách. 

Vystudovala jsem gymnázium, po jehož ukončení jsem šla studovat obor Sociální pedagogika. Zaměřuji se na volný čas dětí, pracuji s jejich emocemi a poskytuji jim oporu v každém vývojovém stádiu. Absolvovala jsem bakalářské studium. V současnosti zakončuji navazující magisterské studium. 

Svůj volný čas ráda trávím ve společnosti rodiny a přátel. Ráda vyrazím na hory, kolo, brusle nebo si zacvičím. 

Vzdělání: 

 • Kvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Středisko vzdělávání s.r.o.
 • Ostravská univerzita - Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika
 • Junák – český skaut, z.s. – Vůdcovské zkoušky
 • Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí
 • Hra na hudební nástroj – kytara, Základní umělecká škola Dr. Leoše Janáčka, Ostrava